Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια ιδιαίτερη θεραπεία, η οποία βασίζεται στην προσεκτική δημιουργία ομάδων με άτομα με κοινές ανησυχίες και προβλήματα, αποτελούμενη από 5 με 8 άτομα.
Βασίζεται στη δημιουργία καλής σχέσης- επικοινωνίας, στην ύπαρξη κοινής γλώσσας των μελών και την αλληλοκατανόηση που θα φέρει την συναισθησία. Τα μέλη βοηθούν το ένα το άλλο να πραγματοποιήσουν τις επιθυμητές τους αλλαγές με συνεργασία.
Η επεξεργασία των ζητημάτων μέσα στην ομάδα μας δίνει μια άλλη διάσταση, αυτή της συμπόνιας και της συνεργατικής επίλυσης. Ο ψυχοθεραπευτής ως συντονιστής ή εμψυχωτής καθοδηγεί την κουβέντα και εν τέλει βοηθά στην αναγνώριση των προβλημάτων και στην αντιμετώπισή τους . Χρησιμοποιούνται τεχνικές όπως το παίξιμο ρόλου, που τελικά θα φέρουν την κάθαρση και την διαχείριση του προβλήματος.
Είναι αποτελεσματικές σε άτομα με ιδιαίτερες προσωπικότητες, όπως σχιζοειδή, φοβική, εξαρτητική κλπ αλλά και σε νευρώσεις της καθημερινής ζωής.
Συνηθισμένα αιτήματα είναι το άγχος, η βελτίωση της επικοινωνίας, η διαχείριση κοινών προβλημάτων κλπ
Στο χώρο μου, δύναται η δημιουργία ομάδων κατόπιν συγκέντρωσης των μελών με ενδεικτικά θέματα :
Ομάδα διαχείριση άγχους/ ομάδα ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης/ ομάδα δραματοθεραπείας /
ομάδα συμβουλευτικής γονέων/ γυναίκες με καρκίνο του μαστού/ ομάδα φροντιστών ασθενών με ψύχωση.

Για  περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές στις ομάδες

Επικοινωνήστε με το 6948710598 .