Ψυχοθεραπεία παιδιών και συμβουλευτική γονέων

Τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα παιδί μπορεί να είναι απλά αλλά και πολύπλοκα! Αφορούν την καθημερινότητά του στο σπίτι, στο σχολείο, τις εξωσχολικές του δραστηριότητες και τις σχέσεις του με τους σημαντικούς ανθρώπους του και τους φίλους του .Μπορεί όμως και να προκύψουν και από βιολογικά αίτια, όπως οι αναπτυξιακές διαταραχές.
Ο τρόπος επικοινωνίας των παιδιών και η έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους, είναι διαφορετικός από των ενηλίκων, και γ’ αυτό η ψυχοθεραπεία στα παιδιά γίνεται μέσω του παιχνιδιού και της τέχνης. ( η δραματοθεραπεία αποτελεί βασική μου προσέγγιση) .

Ο Στόχος του ψυχοθεραπευτή εδώ, έγκειται στο να βοηθήσει το παιδί να αναγνωρίσει, να επεξεργαστεί και να αποδεχτεί τα συναισθήματά του. Έπειτα ακολουθεί η κατανόηση της συμπεριφοράς του και η σταδιακή απόκτηση λειτουργικών συμπεριφορών έναντι των δυσλειτουργικών. Η απόκτηση δεξιοτήτων όπως της καλής επικοινωνίας μπορεί να ανήκει στους στόχους μας, αναλόγως με το πρόβλημα και τα ελλείμματα.
Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και γι’ αυτό η ψυχοθεραπεία θα γίνει εστιασμένα με συγκεκριμένους ατομικούς στόχους.
Σημαντικά στοιχεία είναι η απόκτηση καλής σχέσης με το παιδί, ώστε να νιώσει ασφάλεια, αποδοχή και εμπιστοσύνη. Πάντα συνδυάζεται με την συμβουλευτική των γονέων για το μέγιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Στη συμβουλευτική γονέων,
θα εστιάσουμε στις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού και να συνεργαστούμε τους γονείς ώστε να πετύχουμε την καλή διαπαιδαγώγησή του και την σωστή σχέση με αυτό.
Τα ζητήματα που κυρίως μας απασχολούν στη συμβουλευτική ενδεικτικά είναι τα εξής :
Διαχείριση συμπεριφοράς παιδιού/ θέματα επικοινωνίας/ ψυχοεκπαίδευση/ αναπτυξιακές και ψυχολογικές ανάγκες/ άγχος στο παιδί/ ειδική αγωγή κλπ/