Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η εφηβεία αποτελεί μια κρίσιμη περίοδο του ανθρώπου, στην οποία συμβαίνουν τόσο σωματικές όσο και ψυχολογικές αλλαγές..

Ο έφηβος καλείται να αντιμετωπίσει ένα πλήθος γεγονότων και ζητημάτων που αφορούν την επιδίωξη για αυτονομία, τον καθορισμό της ταυτότητάς του, τον επαναπροσδιορισμό του σε ποικίλα θέματα, τις σχέσεις του με τους άλλους, την «επανάσταση» ορισμένες φορές.
Μέσα σε όλες αυτές τις ανακατατάξεις, πρέπει να αποδώσει στις σχολικές και εξωσχολικές υποχρεώσεις του ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα του εξασφαλίσουν ένα καλό μέλλον, και να πάρει σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του.
Είναι πολύ λογικό οι έφηβοι να έχουν ερωτήσεις για τη ζωή, να διερευνούν τα πάντα και να βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με ψυχολογικά προβλήματα λόγω της μεγάλης πίεσης αλλά και της ιδιοσυγκρασίας του καθενός.
Τα πιο συχνά ζητήματα που διαπραγματευόμαστε με τους εφήβους είναι τα εξής :
Άγχος/ μελαγχολία/ φοβίες/ψυχοσωματικά/ ταυτότητα φύλου/ μεταπτώσεις της διάθεσης/ σχέση με γονείς και φίλους/ επαγγελματικός προσανατολισμός/ σχολική απόδοση κ.α